DFS er en del af ELSA

European Lutheran Sunday School Association (ELSA) er et samarbejde mellem søndagsskoler

DFS var en af initiativtagerne til oprettelse af dette samarbejde.

Baggrund for oprettelsen af ELSA

Jerntæppet
Det er kun godt 20 år siden, at jerntæppet faldt og hvor der igen blev frihed til at begynde søndagsskoler i lande, der tidligere hørte til Østblokken.

I landene i den østlige part af Europa, eksempelvis de Baltiske lande havde det siden besættelsen af Sovjet i 1945 og til 1989 været forbudt at samle børn til søndagsskole.

Ukraine og Hviderusland
I andre sovjetrepublikker som eksempel vis Ukraine og Hviderusland havde søndagsskoler været forbudt siden 1922 og indtil kommunismens sammenbrud i 1991.

Albanien
I Albanien blev alle religiøse symboler jævnet med jorden og under Hoxas stalinistiske styre fra 1945 var al religion forbudt og var det indtil 1990.

Kirker og kirkers ejendomme blev taget af staten i mange af disse lande og brugt til andre formål.

Først efter kommunismens sammenbrud fik kirker en del af deres ejendomme tilbage.

Ved jerntæppets fald begyndte kirken et genopbygningsarbejde ved at satse på børnene. Kun bedsteforældre eller oldeforældre vidste, hvad søndagsskoler var.

Før jerntæppet var der søndagsskoler
I mange af disse lande havde der indtil den kommunistiske besættelse været søndagsskolebevægelser, som var lige så gamle som landsorganisationerne i Danmark og Norge.

Hvor der i Danmark og Norge vart søndagsskolearbejde og organiseret landsarbejde igennem generationer – så er situationen i de ovenfor nævnte lande anderledes. Først i 1989 kunne de igen begynde søndagsskoler og efterhånden er der i flere af landene blevet et organiseret arbejde på landsplan. Men stadig er der lande, hvor arbejdet endnu ikke er blevet organiseret på landsplan.

Jerntæppets fald
Efter jerntæppets fald varv der kontakter fra Danmark og Norge til flere lande, hvor man stod med genopbygningen af søndagsskolearbejde, og hvortil man ønskede hjælp og inspiration.

Dette førte til, at man fra dansk og norsk side blev enige om i fællesskab og i samarbejde, at arrangere en konference med henblik på at få kontakt med en del af disse lande og samtidig give inspiration.

Med støtte fra den danske demokratifond blev det muligt at arrangere en konference om søndagsskolearbejdet og hvortil  blev inviteret to centrale ledere fra følgende lande, som deltog i konferencen: Albanien, Rumænien, Ungarn, Slovakiet, Tjekkiet, Polen, Lithauen, Letland og Estland. Med konferencen var målet at sætte fokus på, hvad søndagsskole er, og hvad der er mål og indhold i denne arbejdsform. 

Samhørighed
På konferencen som blev afholdt i Svendborg i Danmark  oplevedes  en samhørighed. Der var i dette fællesskab et stærkt ønske, om det ikke var muligt at mødes igen. Efter konferencen kom der ønsker fra flere lande om et besøg for at drøfte søndagsskolearbejdet og have lederkursus. Det betød bl.a., at DFS blev indbudt til et møde med generalbiskoppen i den lutherske kirke i Polen for at drøfte søndagsskolearbejdet. Det førte til, at der fra dansk side blev undervisning om søndagsskole på det teologiske akademi i Warszawa og afholdelse af lederkurser for søndagsskoleledere. Senere havde danske søndagsskoler projektindsamling til Polen som betød, at kirken kunne hjælpes til at ansætte en søndagsskolekonsulent og dermed blev arbejdet på landsplan organiseret.

Der blev også indbudt til besøg i den lutherske kirke i Slovakiet og afholdelse af kurser samt møde med generalbiskoppen i Bratislava. Fra Norsk side blev der hjulpet med lederkurser og materialer til Letland, Ungarn og Rumænien.

Konferencen i Svendborg var med til at fremme søndagsskolesagen i den lutherske kirke i den tidligere Østblok.

Oprettelse af ELSA
Responsen fra konferencen i Svendborg førte til, at der 2 år efter denne, blev der med støtte fra den Norske stat afholdt en ny konference og denne gang i Slovakiet. På denne konference blev ELSA stiftet således, at der nu blev et formaliseret samarbejde og hvor der var enighed om, at der hvert 3. år skulle afholdes en konference.

Endvidere så blev det aktuelt med lederkurser i Albanien og i Litauen.

Konference hvert 3 år
ELSA konferencerne hvert 3. år er en måde at styrke det forholdsvis nye søndagsskolearbejde i den tidligere østblok. Det er kun 20 år siden, at muren faldt. 

Konferencerne er med til at give inspiration til søndagsskolearbejdet i lande hvor de stadig ikke har de samme muligheder og ressourcer, som organisationer i Danmark og  Norge har.

Nye lande er kommer fortsat med  i ELSA .  Belarus (Hviderusland)  er kommet med i fællesskabet. Fra Ukraine er der kommet et ønske om blive medlemsorganisation.. 

I Ukraine har der første gang i 2009 været afholdt med hjælp fra ELSA og DFS et lederkursus for søndagsskoleledere i de lutherske kirker.

Danmark og Norge
Danmark og Norge som i fællesskab var med til at oprette ELSA er også de lande, som økonomisk har betydet meget for, at arbejdet i ELSA har kunnet fortsætte og også udvides med nye lande.

Bestyrelsen for ELSA
På ELSA konferencen, som er hvert 3 år er der valg til bestyrelsen. Her vælges 1 person fra Baltikum, 1 fra Central Europa, 1 fra Vest Europa og 1 fra Skandinavien.

Bestyrelsens opgave er at varetage ELSA arbejdet frem til næste konference samt planlægge denne, og i øvrigt virke for at fremme søndagsskolernes sag.

Bestyrelsen  består af: Jostein Bildoy fra Norge, Ivars Jekabson fra Letland, Beatrix Török fra Rumænien og Bjarne Gertz Olsen fra Danmark (formand).

LUK VINDUET Udskriv